หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
นักศึกษาปัจจุบัน
สมาคมศิษย์เก่า
คณาจารย์
กิจกรรม
ติดต่อเรา
ผลงาน
รางวัล
ห้องสนทนา
 
เครือข่ายสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ห้องสนทนา
 
 
     
DJ Contest Junior Search 2012
การแข่งขันนักจัดรายการวิทยุ
ุกระจายเสียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
โครงการอบรมเรื่อง
“Adobe After Effects CS3”
วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕


โครงการอบรมเรื่อง
“การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์”
วันที่ 1-2 กันยายน ๒๕๕๕
     
โครงการอบรมเรื่อง
“การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรโรงเรียนมัธยม
ในเขตอำเภอเมืองเลย”
โครงการอบรมเรื่อง
“การถ่ายภาพนิ่ง
และตกแต่งภาพนิ่งอย่างมือ Pro”
โครงการอบรมเรื่อง
“กระบวนการผลิตวิทยุกระจายเสียง
ในยุค Online”
     
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๔
การแข่งขันโครงการ
TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND
CHAMPIONSHIP
การแข่งขันกีฬานักศึกษา
ม.ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 35
“๑ ทศวรรษ ราชภัฏนครลาดวนเกมส์”
     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
การแข่งขันอ่านข่าวโทรทัศน์
เส้นทางสู่ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ
ประจำปี ๒๕๕๕
   
 

นิเทศศาสตร์ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 083-8975491 /084-2764568 / 085-7497778 / 042-835231
เว็บไซต์ http://commarts.manage.lru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Website counter